VAD ÄR ASBEST?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest har hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, som innebär att det tål höga temperaturer, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet, som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier.

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en mycket allvarlig tumörform, och varje år dör ett hundratal personer i Sverige på grund av mesoteliom.

Asbest är förbjudet, men asbest har tidigare till exempel använts:

  • som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum 
  • som värmeisolering i rör och värmepannor 
  • som bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor
  • i underskikt till plastmattor
  • i fix och fog till kakel
  • i färger och plaster.

    (Urklipp från Arbetsmiljöverket)

Får vem som helst ta bort/riva asbest?

Som privatperson får du själv riva ut asbestmaterial ur din egen fastighet.
Rekommenderar absolut inte det då du kan skada både dig själv och dina nära!

Anlita ett professionellt företag med tillstånd för att sanera asbest istället! 
(Som yrkesman får man inte riva ut asbesthaltiga material hur som helst.
Man måste ha utbildning samt tillstånd av Arbetsmiljöverket för att få utföra sådana arbeten.) 

(Yrkesmässig hantering av asbest regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, (AFS 2006:1). Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest och asbesthaltiga material behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.)

 

Vad är asbest?
Asbestinspektionen

FREE
VIEW