OM OSS

Asbestinspektionen startades 2019 och grundades av bröderna Milde, Cristoffer och Markus.
Vi har många års erfarenhet av asbestsanering då vi har arbetat inom sanering/rivning i byggbranschen.
Med lång erfarenhet märkte vi att det finns många brister i arbetsmiljön när det kommer till just asbest,
Många oseriösa aktörer, privat även 
professionell.
Mycket okunskap och lite bildning!

Så varför startar vi Asbestinspektionen?
Vi vill hjälpa “Bygg” världen att få mer insikt, få bättre arbetsförhållande, och att se värdet i en trygg arbetsmiljö för alla! 
Vem vill bli sjuk av sitt arbete? Få livshotande sjukdomar? 

Vårat mål med Asbest inspektionen är att utföra asbestanalyser samt utvärdera miljö- och hälsoskadliga ämnen inom asbest. Asbestinspektionen bedömer och utvärderar även kemiska och kosmetiska ämnens påverkan på miljö- och hälsa. Utbildning inom asbest och andra miljöfarliga ämnen. Utför även riskbedömningar för företag och privatpersoner i syfte att förbättra arbetsmiljön. 

Asbestinspektionen

FREE
VIEW