AsbestInspektionen

Analyser | Provtagning | Utbildning

Vad är Asbest?

Asbest är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater. Det är ett långfibrigt mineral.

Hur tar man ett asbestprov?

Genom att ta Materialprov på tex kakel/fix , matta/lim, rörisolering mm. kan man skicka prover på analys.

Asbestanalys

Vi på Asbestinspektionen utför asbestanalyser på materialprover med ljusmikroskopi.

Vad är Asbest?

Asbest är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater. Det är ett långfibrigt mineral.

Hur tar man ett asbestprov?

Genom att ta Materialprov på tex kakel/fix , matta/lim, rörisolering mm. kan man skicka prover på analys.

Asbestanalys

Vi på Asbestinspektionen utför asbestanalyser på materialprover med ljusmikroskopi.

Asbestinspektionen

FREE
VIEW